Directori d’empreses

Highvideo Storytellers

Descripció

Ens reivindiquem com comptadors d’històries, sense importar la mida d’aquestes ni el medi en el qual les transmetem. El més important és explicar-les el millor que sabem, escollir les eines més adequades i utilitzar el llenguatge que coneixem millor: l’audiovisual. Per a aquesta tasca ens servim de les més modernes tecnologies en el camp de la imatge i del so.

La necessitat de comptar ens caracteritza com a éssers socials que som, i de la manera com ho fem dependran els resultats. Per donar resposta a aquesta necessitat neix Highvideo.

TELÈFON: 608 41 26 24
PÀGINA WEB: http://www.highvideo.tv

Av. de la Via Augusta, 15
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Telèfon: 93 557 10 00

Desenvolupat per Partners 360