Loading...

Un repàs a les principals modificacions en el sistema fiscal

per @Sant Cugat Business Park

Óscar Palacio del bufet García Larraínzar, Abogados y Economistas va exposar quines han estat les principals modificacions en el sistema fiscal després que les Corts Generals aprovessin el passat novembre les Lleis 26/2014. 27/2014 i 28/2014.

D’entre els assistents hi havia dirigents de PIMEs i autònoms que van poder formular dubtes que se’ls presenten amb el nou escenari. En una sessió clara i entenedora, Óscar Palacio va donar a conèixer els canvis en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F) i també, les modificacions en la Llei de l’Impost sobre Societats (I.S), a més de com varia a partir d’ara la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A).

'' ) ); ?>