Loading...

Tenir un bon discurs comunicatiu amb l’ajuda de Toastmasters

per @Sant Cugat Business Park

És important tenir un bon discurs, saber-lo transmetre i complir amb l’objectiu marcat. A priori sembla una tasca senzilla, però a l’hora de la veritat hi ha moltes persones, a qui els costa comunicar amb èxit.

Toastmasters Sant Cugat, el primer “club d’oradors” de la ciutat, tal i com ells es defineixen, va portar a terme aquest passat dilluns 19 de maig el taller Com parlar en públic de manera eficaç per assolir els teus objectius. Una trentena d’assistents van aprendre a optimitzar la lògica per les presentacions a través de diversos exercicis. La presentació va anar a càrrec del president del club i de tres membres. Tobias Rodrigues va conduir la presentació central amb l’exemple d’un discurs a partir del qual explicava tècniques sobre com construir el missatge. Jesús Salillas es va encarregar d’avaluar Rodrigues, tant a nivell de contingut com d’interpretació i llenguatge. I per últim, Adela Escribano es va encarregar de la part de discursos improvisats.

Els representants de Toastmasters Sant Cugat van convidar als assistents a continuar desenvolupant les habilitats comunicatives assistint a les seves reunions els dilluns de cada quinze dies a la Casa de Cultura de la ciutat.

'' ) ); ?>