Loading...

Aristos Innovation Consulting

Descripció:

Consultoria experta en programes europeus d’R+D, destacant especialment el programa HORIZON2020. Només treballem en programes europeus (ni regionals ni nacionals) i només en ajuts a fons perdut (no en forma de préstec). Tenim un rati d’aprovació de més del 60%.

Oferim 4 tipus de serveis per a Horizon 2020:

  1. Preparació d’una proposta liderada pel nostre client
  2. Cerca d’un consorci en el que incloure al nostre client
  3. Gestió de projectes europeus
  4. Formació
Telèfon:
93 151 46 57
Pàgina web: