Loading...

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés al portal Web de SANT CUGAT ACTIVOS, S.A.U. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA. DADES REGISTRALS

D’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, indiqueu les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: SANT CUGAT ACTIVOS, S.A.U. / CIF: A 85468882 / Adreça: Camino Fuente de la Mora 5 Edif. 1 – 28050 MADRID / Telèfon: +34 93 557 10 00 / Contacte: lopd@arrobasantcugat.es / Dades registrals: Registre Mercantil de Madrid, Volum:25.832, Foli: 71, Secció 8, Full:M-465552, Inscripció  1 ª

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

SANT CUGAT ACTIVOS, S.A.U. no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d’aquesta web o a algun dels portals que apareguin com links en la nostra Web.

Respecte els links o hiperenllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió a la normativa espanyola.